Protestantse Kerk in Nederland Geloof.Hoop.Liefde
Kostenindicatie

Deze kostenindicatie wordt steeds als u op 'verder' klikt berekend. Zie ook de tarieflijst. Er kunnen producten ontbreken als u koos voor een verwerking 'als vorig jaar'.Plus per stuk:

U heeft iets niet of verkeerd beantwoord:

LRP-Bestelformulier

WAARSCHUWING

Het gebruik van scripts in uw browser is uitgeschakeld. Het heeft géén zin om door te gaan, voordat u scripts hebt ingeschakeld en de pagina hebt ververst.

Met dit formulier kunt u een bestelling opmaken bij het LRP-team. Dit betreft financiële producten, dus toezeggingsformulieren, acceptgiro's, herinneringen, incasso's enz. Als u alleen enveloppen wilt bestellen, brengt u dan een bezoek aan de webwinkel. Klik hier voor het bestellen van LRP-inlogsleutels.

Als u het symbool? tegenkomt, kunt u daarop klikken om een toelichting te krijgen bij de betreffende vraag of het bijbehorende product.

Actie waarop uw bestelling betrekking heeft
Vooraf bij het bestellen t.b.v. de actie Kerkbalans

Als u uw bestelling bij het LRP-team wilt laten combineren met folders, enveloppen en/of antwoordenveloppen van kerkbalans.nl (de VKB), begin dan daar met uw bestelling. Na uw bestelling daar ontvangt u een mail met een link waarmee u uw bestelling bij het LRP-team kunt vervolgen. Deze route voorkomt misverstanden en vertraging in de levering.

Als u geen toezeggingsformulieren wilt bestellen, maar alléén (een deel van) de maandelijkse verwerking, zoals acceptgiro's of incasso's, dan is dit formulier niet voor u. Neem contact op met de orderadministratie. In dit geval is persoonlijk contact het handigst.

Blanco acceptgiro's mogen niet worden geleverd. Ook blanco toezeggingsformulieren kunnen niet worden besteld. Wel is hier een model te downloaden dat u voor eigen gebruik kunt aanpassen. Als u later voor specifieke personen alsnog een toezeggingsformulier wilt maken, kunt u deze ook vooringevuld in LRP genereren.

? Aanvullende toezeggingsformulieren maken in LRP?

Klik op verder om te beginnen met uw bestelling.

Gemeente

! Pas gefuseerd? Klik hier!

Recent gefuseerd?

Als uw gemeente voortkomt uit een recente fusie tussen een Hervormde gemeente, Gereformeerde Kerk en/of Evangelisch-Lutherse gemeente, kan het zijn dat in LRP bijvoorbeeld nog sprake is van twee gemeenten: de HG en de GK. Dan dient u voor beide afzonderlijk een bestelling te plaatsen. Ook moeten voor de gemeenten aparte rekeningnummers worden opgegeven waarop een acceptgirocontract bekend is. In LRP kan een rekeningnummer maar bij één gemeente worden geregistreerd.

Waarschijnlijk is bij de fusie de tenaamstelling van het rekeningnummer aangepast. Als dat in LRP nog niet is doorgevoerd, laat het ons weten. Het LRP-team kan in LRP de tenaamstelling wijzigen voor rekeningnummers waarbij de DO als servicebureau het beheer voert. Stuur een kopie van een bankafschrift mee, zodat de registratie in LRP gelijk is aan wat bij de bank bekend is.

Gemeentenaam
Gemeentenummer Evt. wijknr/-naam ?

Bestelling per wijk

Doorgaans is één bestelling per gemeente voldoende, maar u kunt ook per wijk een bestelling plaatsen. Dat kan nodig zijn in de volgende gevallen:

Als u voor meerdere wijken een afzonderlijke bestelling plaatst, kunt u dit bestelformulier meerdere keren invullen en doormailen. Na elke keer doormailen kunt u de betreffende onderdelen van het formulier wijzigen en weer op "verzenden" klikken.

Let erop dat als u bij onderdeel “Nabewerking” eigen materiaal wilt laten bijvoegen, u per wijk een pakbon ontvangt en per wijk uw materialen in voldoende oplage dient aan te leveren.

Toezeggingsformulier

Bij dit onderdeel kunt u aangeven hoe het toezeggingsformulier eruit moet komen te zien. Het bestellen van (extra) losse acceptgiro's is in het kader van de actie Kerkbalans zo uitzonderlijk dat dit niet in de reguliere bestelprocedure is opgenomen. Het is uiteraard wel mogelijk. Neem contact op met de orderadministratie, of noteer uw wensen in het blok voor opmerkingen onderaan dit onderdeel.

Als vorig jaar
Toezeggingsformulier (sjabloon)
?

U kunt kiezen tussen een eigen tekst op de toezeggingsbrief (gemeentesjabloon) of de standaard brief zoals deze is opgesteld door het LRP-Team. De toezeggingsbrief is zo compact dat normaalgesproken alleen de koptekst in aanmerking komt voor een gewijzigde invulling via een gemeentesjabloon. Voor de standaard tekst vinkt u "Bovenstaande gebruiken" aan. Wanneer u een eigen tekst wenst te gebruiken, vinkt u het vakje “eigen sjabloon” aan. Hierbij is het van belang dat u in LRP zelf het gewenste gemeentesjabloon aan het fonds koppelt of laat koppelen. Voorbeelden van de standaard toezeggingsbrieven vindt u hier.

Toegezegd bedrag van laatst bekende toezegging vermelden?
Wel/geen acceptgiro aan het toezeggingsformulier
Aan gemeenteleden aan te bieden betaalwijzen

Acceptgiro en overige worden in principe standaard aangeboden. U kunt daarnaast kiezen voor automatische incasso (als een SEPA-incassocontract is afgesloten) en/of iDeal (als dat met de SKG is geregeld).

Digitale toezeggingen?

Een deel van de gemeenteleden kan een e-mail krijgen met het verzoek om digitaal de toezegging in te vullen, terwijl een ander deel het papieren toezeggingsformulier krijgt. Als u hiervan gebruik maakt (m.b.v. SKG Collect) zal het LRP-team e.e.a. met u afstemmen.

Nieuw: Afstemming rond aan te bieden termijnen

Vanwege het uitfaseren van de acceptgiro, of vanwege het niet kunnen incasseren in januari, stellen gemeenten soms prijs op het per betaalwijze kunnen aangeven van verschillende termijnen. Bijv. voor acceptgiro alleen januari, of voor incasso juist alle maanden behalve januari.Daarvoor is een sjabloon ontworpen. In overleg met het LRP-team kunt u hiervan gebruik maken.

Looplijst toevoegen?
?

De looplijst is op dezelfde wijze gesorteerd als de toezeggingsformulieren. Een looplijst kan helpen bij het bezorgen en ophalen van de toezeggingsformulieren. U kunt één exemplaar bestellen. Deze kunt u naar wens kopiëren. Ook is in het fonds in LRP de looplijst te downloaden door de bijdrageadministrateur. Op verzoek kan deze ook worden doorgemaild.

Eventuele opmerkingen
Uitvoering

Kies hier of u alleen acceptgiro's wenst (later eventueel aangevuld met bijlagen) of een combiformulier (brief met aangehechte acceptgiro). Bij een keuze voor combiformulieren kunt u aangeven of u de standaard brieftekst wilt laten afdrukken of een aangepaste tekst. De standaardbrief vindt u hier.

Als vorig jaar
Uitvoering
?

U kunt het gewenste sjabloon (laten) koppelen in het fonds, tabblad "Sjablonen".

?

U kunt uw brieftekst als bijlage bij deze bestelling meesturen of later doormailen.

?

U kunt het gewenste sjabloon (laten) koppelen in het fonds, tabblad "Sjablonen".

?

U kunt uw brieftekst als bijlage bij deze bestelling meesturen of later doormailen.

Looplijst toevoegen?
?

De looplijst is op dezelfde wijze gesorteerd als de combiformulieren. Een looplijst kan helpen bij het bezorgen. U kunt één exemplaar bestellen. Deze kunt u naar wens kopiëren. Ook is in het fonds in LRP de looplijst te downloaden door de bijdrageadministrateur. Op verzoek kan deze ook worden doorgemaild.

Eventuele opmerkingen
Uitvoering

Kies hier of u alleen acceptgiro's wenst of een combiformulier (brief met aangehechte acceptgiro). Bij een keuze voor combiformulieren kunt u aangeven of u de standaard brieftekst wilt laten afdrukken of een aangepaste tekst. De standaardbrief vindt u hier en de brieftekst in docx-formaat hier.

Als vorig jaar
Uitvoering
?

U kunt het gewenste sjabloon (laten) koppelen in het fonds, tabblad "Sjablonen".

?

U kunt een brieftekst aanleveren als .doc(x), .pdf of .odt bestand. Houd rekening met min. 1/3 A4 (10 cm) ruimte onderin voor de acceptgiro.

Te vermelden bedrag op acceptgiro
?

Als u geen bedrag laat afdrukken, kunnen later ook geen herinneringen worden aangemaakt. Zonder bedrag kan immers geen betalingsachterstand berekend worden. Let erop dat in de standaard brieftekst gevraagd wordt om tien euro.

?

Als u een ander bedrag kiest, zorg dat ook dat u een eigen sjabloon / brieftekst aanlevert waarin dat bedrag wordt vermeld. In de standaard brief wordt gevraagd om € 10,00.

Folders toevoegen?
?

De folders zijn gratis. U betaalt alleen voor het couverteren. U kunt de folder hier inzien.

Eventuele opmerkingen
Uitvoering

Kies hier of u alleen acceptgiro's wenst (later eventueel aangevuld met bijlagen) of een combiformulier (brief met aangehechte acceptgiro). Bij een keuze voor combiformulieren dient u aan te geven hoe de brieftekst wordt geleverd.

Actienaam ?

Geef de naam op van de actie waarvoor u een bestelling plaatst. Dit is de naam van het fonds of abonnement en dit wordt ook als onderwerp rechtsboven op de acceptgiro's afgedrukt.

Uitvoering
?

De bijdragenadministrateur kan het sjabloon in LRP koppelen in het fondsjaar, tabblad "Selectie".

?

U kunt een brieftekst aanleveren als .doc(x), .pdf of .odt bestand. Houd rekening met min. 1/3 A4 (10 cm) ruimte onderin voor de acceptgiro.

Te vermelden bedrag op acceptgiro
?

Als u geen bedrag laat afdrukken, kunnen later ook geen herinneringen worden aangemaakt. Zonder bedrag kan immers geen betalingsachterstand berekend worden.

Eventuele opmerkingen
Inrichting LRP Rekeningnummer ?

Geef het rekeningnummer op waar de ontvangsten voor deze actie op moeten binnenkomen. Als u acceptgiro's bestelt, moet er een A/S-contract bekend zijn. Dat wordt gecontroleerd en eventueel wordt een venster getoond met de opties. Als u niet verder komt, vul dan '0000' in en vermeld later bij de opmerkingen het juiste rekeningnummer.

Fondsnummer ?

Het fondsnummer vindt u terug in LRP via het menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties, in de eerste kolom van het overzicht. Tenzij er sprake is geweest van fusie kunt u hetzelfde fonds als vorig jaar gebruiken. Let op: Maakt u gebruik van wijkfondsen en een verzamelfonds dan zult u per wijkfonds een bestelling moeten doen. Het opgeven van het fondsnummer is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Zeker als u bijvoorbeeld in LRP meerdere fondsen hebt staan met vergelijkbare namen, is verwarring bepaald niet uitgesloten.

Aanschrijving ?

Om per pastorale eenheid aan te schrijven, vinkt u het eerste vakje ”Gezinsnaam (PE-Naam)” aan. Hiermee worden alle PE-hoofden op gezinsnaam aangeschreven. Geselecteerde kinderen worden op hun eigen naam aangeschreven. U kunt er ook voor kiezen om alle geselecteerden op hun eigen naam aan te schrijven. Dan vinkt u het vakje “geregistreerdenaam” aan. Het LRP-team hanteert standaard de PE-naam, zodat echtparen ook als echtpaar worden aangeschreven.

Selectie

Als in LRP een correcte selectie beschikbaar is, kunt u de eerste optie kiezen en het selectienummer opgeven. U kunt ook kiezen voor één van de standaardselecties die dan door het LRP-team voor uw gemeente zal worden aangemaakt / gecontroleerd. Dit zijn:

Kerkbalans-selecties (PE-hoofden + inwonende kinderen): Eindejaarscollecte-selecties (PE-hoofden):
Inrichting LRP
Aparte bestellingen voor belijdende en doopleden?

Als u voor de bijdragen van belijdende leden en doopleden een afzonderlijk rekeningnummer gebruikt, of als u later alléén belijdende leden een herinnering wilt sturen, kies dan voor twee bestellingen.Rekeningnummer ?

Geef het rekeningnummer op waar de ontvangsten voor deze actie op moeten binnenkomen. Als u acceptgiro's bestelt, moet er een A/S-contract bekend zijn. Dat wordt gecontroleerd en eventueel wordt een venster getoond met de opties. Als u niet verder komt, vul dan '0000' in en vermeld later bij de opmerkingen het juiste rekeningnummer.

Rekeningnummer 2  voor doopleden
Fondsnummer ?

Het fondsnummer vindt u terug in LRP via het menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties, in de eerste kolom van het overzicht. Tenzij er sprake is geweest van fusie kunt u hetzelfde fonds als vorig jaar gebruiken. Let op: Maakt u gebruik van wijkfondsen en een verzamelfonds dan zult u per wijkfonds een bestelling moeten doen. Het opgeven van het fondsnummer is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Zeker als u bijvoorbeeld in LRP meerdere fondsen hebt staan met de "kerkbalans" of "kerkelijke bijdrage" in de naam, is verwarring bepaald niet uitgesloten.

Fondsnummer 2  voor doopleden
Aanschrijving ?

Om per pastorale eenheid aan te schrijven, vinkt u het eerste vakje ”Gezinsnaam (PE-Naam)” aan. Hiermee worden alle PE-hoofden op gezinsnaam aangeschreven. Geselecteerde kinderen worden op hun eigen naam aangeschreven. U kunt er ook voor kiezen om alle geselecteerden op hun eigen naam aan te schrijven. Dan vinkt u het vakje “geregistreerdenaam” aan. Het LRP-team hanteert voor de Solidariteitskas standaard de geregistreerdennaam.

LET OP: het is ongebruikelijk om voor de Solidariteitskas te kiezen voor aanschrijving op PE-naam. Ten eerste hoeven niet beide echtelieden (belijdend) lid te zijn. Ten tweede vereist dit ook dat de selectie alleen PE-hoofden (en inwonende kinderen) selecteert. Als de selectie bijv. alle belijdende leden ophaalt, wordt het PE-hoofd aangeschreven als 'Dhr. en Mevr.' en de partner daarnaast op zijn/haar eigen naam. Voorts is niet na te gaan welk bedrag moet worden afgedrukt. Als beide echtelieden lid zijn, moet er wellicht € 20 op de acceptgiro staan en als één van beide lid is € 10. Kies dus alleen voor PE-aanschrijving als u zeker bent van een passende selectie en een volledig correcte verwerking.

Selectie

Als in LRP een correcte selectie beschikbaar is, kunt u de eerste optie kiezen en het selectienummer opgeven. U kunt ook kiezen voor één van de standaardselecties die dan door het LRP-team voor uw gemeente zal worden aangemaakt. Dit zijn:


 belijdende leden
 doopleden
Nabewerking en verzending Verzendwijze
Enveloppen ?

Enveloppen met de tekst 'College van Kerkrentmeesters' zijn sinds begin 2016 niet meer beschikbaar. In plaats daarvan zijn er enveloppen met zwart-wit PKN-logo linksboven en motto (Geloof – Hoop – Liefde) linksonder. Dit heeft twee redenen: ten eerste zegt 'College van Kerkrentmeesters' de ontvangers, zeker aan de rand van de kerk, niet altijd even veel. Ten tweede kunnen deze enveloppen ook gebruikt worden voor diaconale acties en hoeft daarvoor niet langer een neutrale blanco envelop te worden gebruikt.

Als u producten wilt laten bijvoegen die u hebt besteld via Kerkbalans.nl (antwoordenveloppen en/of folders), dan is het niet mogelijk om enveloppen op acceptgiro-formaat te bestellen. De Kerkbalans-producten zijn vanaf 2015 allemaal gericht op C5-formaat.
Als u via Kerkbalans.nl enveloppen hebt besteld, is deze keuze hier reeds voor u aangegeven en kunt u dat niet aanpassen. Voor een wijziging van uw bestelling via kerkbalans.nl kunt u contact opnemen met Team Kerkbalans (zie Contact bovenaan dit formulier).
Als u er niet uit komt, kies dan voor 'Onbekend'. Er wordt contact opgenomen.

Afleveradres
Naam Straat + Huisnr Postcode + Plaats Sortering ?

Als u kiest voor een eigen, aangepaste sortering, dient u deze zelf te hebben aangemaakt en gekoppeld in het fonds. Een sortering waarbij vrije gebieden een rol spelen werkt alleen bij combiformulieren, niet bij losse acceptgiro's. De betreffende vrije gebieden dienen bij de sortering te worden aangegeven. In verband met de complexiteit van een sortering op vrij gebied kan het LRP-team niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten op dit onderdeel. Het verdient aanbeveling uw sortering te testen in de oefenomgeving.

Gewenste week van ontvangst
Week  ?
U moet er rekening mee houden dat uw bestelling niet eerder dan twee weken na ontvangst van uw bestelling geleverd kan worden. We streven er echter naar de gewenste afleverweek te honoreren.
Voor een overzicht van weeknummers kunt u bijvoorbeeld hier terecht.
Herinneringen Solidariteitskas

U kunt meteen herinneringen bestellen om later dit jaar te laten bezorgen. Wij gaan voor de herinneringen uit van een nabewerking en verzendingswijze die gelijk is aan wat voor de reguliere bestelling werd opgegeven. Indien u het anders wenst, geef dan de gewenste wijzigingen op in het tekstvak onderin. Voor het leveren van folders bij de herinneringen aan het eind van dit jaar geldt: zolang de voorraad strekt.

Door LRP-team bij te voegen
Door het LRP-team bij te voegen materialen (optioneel, meerdere opties mogelijk)
Door LRP-team te produceren / bij te voegen:
?
Als u vorig jaar ons antwoordenveloppen hebt laten maken met een eigen retouradres of logo, kan dat nog steeds o.b.v. dezelfde opmaak. Het is niet meer mogelijk om ons nieuwe antwoordenveloppen te laten ontwerpen of gewijzigde opmaak door te geven.
?
Deze bijsluiter is bedoeld voor de eigen administratie van uw gemeenteleden. Zij kunnen als geheugensteun hierop hun toezegging overnemen. Ook is er ruimte voor het noteren van de IBAN van uw gemeente en het geregistreerdennummer, voor als mensen zelf hun bijdragen overmaken. Als er gekozen werd voor automatische incasso kan de incassodatum en het machtigings-ID worden ingevuld. Zie hier voor een voorbeeld.
?
Dit is nieuw in LRP 3.0. U kunt uw brief als sjabloon in LRP opmaken. Deze wordt voor alle geadresseerden geprint en bijgevoegd. U hoeft de brieven dan dus zelf niet te printen en op te sturen naar de drukker. U kunt op deze wijze ook voor verschillende doelgroepen verschillende brieven laten bijvoegen (d.m.v. subselecties). Klik hier voor meer informatie over subselecties. Optioneel kunt u via de PKN-printstudio een logo of het briefpapier opmaken waarop de brief uit LRP wordt geprint.
?
Dit houdt in dat u zelf de brief opstelt en doormailt naar het LRP-team. U hoeft dus niet meer zelf te (laten) printen en de brieven via pakketpost op te sturen om te laten bijvoegen.
?
Dit houdt in dat u zelf de folder opstelt en opmaakt en het bestand doormailt naar het LRP-team. U hoeft dus niet meer zelf te (laten) printen en de folders via pakketpost op te sturen om te laten bijvoegen.

Door gemeente via pakbon aan te leveren:
?
Producten die u hier aankruist worden door u aangeleverd. U ontvangt uiterlijk twee weken vóór de gewenste afleverweek per e-mail een pakbon. Deze dient u bij uw verzending te voegen. Vul uw e-mailadres in bij de contactgegevens.
?
Dit houdt in dat u zelf de brieven print en met een pakbon opstuurt om te laten bijvoegen. Gezien de gemakkelijkere en goedkopere alternatieven via een LRP-sjabloon of als digitale bijlage verdient deze optie niet de voorkeur.

Door VKB via pakbon aan te leveren:
?

Deze materialen worden door de VKB verstuurd naar de drukker. U en de VKB ontvangen beide uiterlijk twee weken vóór de gewenste afleverweek per e-mail een pakbon. De VKB zal deze bij uw verzending voegen. Als u zelf geen materialen levert, hoeft u met de pakbon niets te doen. LET OP: Aangekruiste VKB-materialen dient u zelf bij de VKB te bestellen!

U ontvangt via email een pakbon met een barcode. U kunt uw materialen met die pakbon versturen naar het adres dat op de pakbon wordt aangegeven. Stuur nooit materialen op zonder pakbon. Zorg ook dat uw materialen in voldoende hoeveelheid worden aangeleverd. Als er materialen overblijven zullen die worden teruggestuurd. Als u per wijk een bestelling plaatst, dan ontvangt u voor elke wijk een pakbon.
Door LRP-team bij te voegen materialen
Door het LRP-team bij te voegen materialen (optioneel, meerdere opties mogelijk)
Door LRP-team te produceren:
?
Dit is nieuw in LRP 3.0. U kunt uw brief als sjabloon in LRP opmaken. Deze wordt voor alle geadresseerden geprint en bijgevoegd. U hoeft de brieven dan dus zelf niet te printen en op te sturen naar de drukker. U kunt op deze wijze ook voor verschillende doelgroepen verschillende brieven laten bijvoegen (d.m.v. subselecties). Klik hier voor meer informatie over subselecties. Optioneel kunt u via de PKN-printstudio een logo of het briefpapier opmaken waarop de brief uit LRP wordt geprint.
?
Dit houdt in dat u zelf de brief opstelt en doormailt naar het LRP-team. U hoeft dus niet meer zelf te (laten) printen en de brieven via pakketpost op te sturen om te laten bijvoegen.

Door gemeente via pakbon aan te leveren:
?
Producten die u hier aankruist worden door u aangeleverd. U ontvangt uiterlijk twee weken vóór de gewenste afleverweek per e-mail een pakbon. Deze dient u bij uw verzending te voegen. Vul uw e-mailadres in bij de contactgegevens.
?
Dit houdt in dat u zelf de brieven print en met een pakbon opstuurt om te laten bijvoegen. Gezien de gemakkelijkere en goedkopere alternatieven via een LRP-sjabloon of als digitale bijlage verdient deze optie niet de voorkeur.

Maandelijkse verwerking (AKB)

Als u alleen toezeggingsformulieren wilde bestellen bent u bijna klaar. Klik dan op 'Verder'. Er is nog een aantal diensten dat u af kunt nemen, zoals de maandelijkse verwerking (AKB). Als u hiervoor kiest krijgt u een aantal aanvullende vragen.

Invoer toezeggingen

Tot vorig jaar kon u toezeggingen door het LRP-team laten invoeren. Deze dienstverlening wordt niet meer aangeboden.

Maandelijkse AKB

Als u de maandelijkse verwerking (deels) wilt uitbesteden, zoals het maandelijks aanmaken van acceptgiro's, incasso's of herinneringen, geef dat dan hieronder aan en beantwoord de vervolgvragen. Wanneer de vinkjes bij het uitbesteden van de aanmaak van acceptgiro's en incasso's zijn uitgegrijsd, betekent dat dat u deze betaalwijzen niet hebt aangeboden op het toezeggingsformulier. Ga desgewenst terug naar het onderdeel 'Toezeggingsformulier' om dit aan te passen.

?

Wanneer u na de actie Kerkbalans ook de complete maandelijkse uitvoering (bekend als AKB – Automatische Kerkelijke Bijdrage) of delen daarvan door het LRP-Team wilt laten uitvoeren, vinkt u het vakje “Maandelijkse verwerking (AKB)” aan. Vervolgens geeft u middels de onderstaande vakjes aan welke diensten u aanvullend wenst af te nemen.

?

Het LRP-Team kan voor u de maandelijkse verzending van acceptgiro’s uitvoeren. U dient daarvoor echter wel te beschikken over een acceptgirocontract (type A/S of C). Dit contract sluit u af met uw bank op een bepaald rekeningnummer en u machtigt daarmee een servicebureau, in dit geval het LRP-Team, om voor u de acceptgiro’s te printen en te versturen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan vinkt u het vakje ”Maandelijkse verzending acceptgiro’s” aan. Wanneer u (ook) zelf acceptgiro’s uit LRP print en verstuurt, dient u een C-contract af te sluiten met uw bank. Als u het altijd uitbesteedt aan het LRP-team is een A/S-contract voldoende.

?

Net als bij acceptgiro’s kunt u ook de maandelijkse incasso-opdrachten door het LRP-Team laten uitvoeren. Hiervoor dient u te beschikken over een incassocontract met uw bank. Met dit contract bevestigt u dat het LRP-Team gemachtigd is om deze incasso-opdrachten voor u te versturen. Let op: Liet u nog niet eerder door ons incasso-opdrachten uitvoeren, dan hebben wij een kopie nodig van het incassocontract waarop ook het incassant-ID staat vermeld.

Wanneer u deze optie niet kunt aanvinken, hebt u bij het onderdeel 'Toezeggingsformulier' niet aangegeven dat de optie automatische incasso moet worden aangeboden aan uw gemeenteleden. Ga desgewenst terug om dat te herstellen.

?

Het LRP-team kan maandelijks de e-mails klaarzetten waarin een iDeal-link wordt gestuurd aan degenen die toegezegd hebben via iDeal te willen betalen. De e-mails worden niet verzonden. De bijdrageadministrateur kan de e-mails verzenden vanuit het verzameldocument in het fondsjaar.

Wanneer u deze optie niet kunt aanvinken, hebt u bij het onderdeel 'Toezeggingsformulier' niet aangegeven dat de optie iDeal moet worden aangeboden aan uw gemeenteleden. Ga desgewenst terug om dat te herstellen.

?

Door het vakje “Versturen herinneringen” aan te vinken geeft u het LRP-Team opdracht herinneringen op ontbrekende ontvangsten aan te maken en te versturen. Verderop in het bestelformulier kunt u aangeven in welke maanden u wenst te herinneren en hoe deze moeten worden verzonden.

Contactgegevens Naam Telefoon Mobiel E-mail
Opmerkingen of aanvullingen
(Verbeteringen voor dit digitale bestelformulier zijn ook welkom)
Bestellen

U bent bijna klaar. Hieronder wordt uw bestelinformatie getoond. U kunt deze kopiëren naar een e-mail aan lrp-order@protestantsekerk.nl. U kunt ook de knop 'Bestelling mailen' gebruiken. In uw standaard mailprogramma wordt dan meteen een mail opgesteld. Deze functionaliteit is afhankelijk van een aantal instellingen op uw pc. Als de knop 'Bestelling mailen' niets doet, gebruik dan de knop 'Bestelling downloaden' en stel zelf de mail op met de bestelling in de bijlage.

?
Om de bestelling in een mail te plakken: klik in de bestelling, zodat de tekst geselecteerd wordt. Kopieer de tekst naar het klembord (CTRL+C), stel een mail op aan lrp-order@protestantsekerk.nl en plak de bestelling in de mail (CTRL+V).

BESTELLING MAILEN BESTELLING DOWNLOADEN

Nadat u de bestelling hebt doorgemaild ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging! Trek tijdig aan de bel als dat uitblijft, om onnodige vertraging te voorkomen.

Help

Dit formulier werkt niet

Als u Internet Explorer gebruikt, zorg dan dat deze up to date is en niet via de compatibiliteitsmodus werkt (de instellingen daarvoor vindt u in het menu 'Bestand'). U hebt verder twee opties:
  1. Download en installeer Firefox, een goede en gratis webbrowser. Probeer het daarmee nog eens.
  2. Gebruik het papieren bestelformulier dat u is toegezonden en dat via lrp-netwerk is te downloaden.

Als u ons wilt helpen het bestelformulier te verbeteren, bel dan met de orderadministratie. Dan kunnen we kijken of het probleem te identificeren en op te lossen is.

Wat is PKN-Printstudio?

De PKN printstudio levert u printproducten op maat. Hier kunt u uw brieven en enveloppen opmaken met gegevens uit uw eigen gemeente of in de huisstijl van uw gemeente. Zo kunt u enveloppen voorzien van een logo en retouradres, eigen ontworpen briefpapier toevoegen aan een bestelling, of een door de PKN ontworpen bijsluiter voorzien van uw eigen gegevens. Zodra u aangeeft dat u een bestelling bij het LRP-team wilt combineren met een product uit de PKN-Printstudio ontvangt u van ons een link waarmee u in de PKN-Printstudio kunt inloggen om uw product op te maken. U kunt dat overigens ook het LPR-team laten doen, als u maar de logo's e.d. doormailt. U kunt ook een account aanvragen op www.pknprintstudio.nl, maar dan moet u bij uw bestelling daar er goed voor zorgen dat u het juiste ordernummer van uw bestelling bij het LRP-team opgeeft. Zie www.pknprintstudio.nl voor meer informatie.

Hoe werkt dat met pakbonnen en materiaal van kerkbalans.nl / de VKB?

Als u zelf producten aanlevert via de post, of de VKB dat laat doen, ontvangt u een pakbon. Deze pakbon kunt u afdrukken en bij uw producten voegen, zodat de drukker weet bij welke bestelling ze horen. De drukker kan uw producten dan combineren met de toezeggingsformulieren / acceptgiro's uit LRP. Als u wel de VKB producten laat leveren, maar zelf niets aanlevert, dan ontvangt u toch ook een pakbon. Daar hoeft u dan niets mee te doen. De VKB ontvangt ook een pakbon voor uw bestelling.

Hoe werkt dat met subselecties en doelgroepsgewijs aanschrijven en kan het LRP-team dit voor mij inrichten?

Meer informatie over subselecties vindt u hier. U kunt het maken van subselecties en het koppelen van de juiste sjablonen uitbesteden. Onder de noemer 'Inrichten fonds' kost u dat € 60,00. U moet wel zelf duidelijk de selectiecriteria van de verschillende groepen aangeven ('iedereen tussen 18 en 25 jaar', 'iedereen die vorig jaar meer dan € 500 heeft toegezegd / gegeven'). Uiteraard dient u ook zelf voor de verschillende briefteksten te zorgen. Het LRP-team zorgt dan voor een juiste inrichting en koppeling.

Contact

LRP Orderadministratie

Voor vragen omtrent het uitbesteden van het printen van acceptgiro's, uitvoeren van incasso's en inboeken van ontvangsten, persoons- en gezinsregisters, mutatielijsten, verjaardagsfondsen enz.

Email: lrp-order@protestantsekerk.nl
Telefoon: 030 880 1777 (optie 1 in het menu) (bereikbaar ma t/m do 9:00-16:00)

LRP-helpdesk

Voor vragen over LRP, mutaties in de ledenadministratie, inschrijven voor trainingen en alle vragen waarbij u niet weet bij welke afdeling u precies moet zijn.

Email: lrp-help@protestantsekerk.nl
Telefoon: 030 880 1777 (optie 2 in het menu) (bereikbaar ma t/m vr 9:00-17:00)

Afdeling KSO

Voor vragen omtrent fusies, gemeente- en wijkgrenzen. De afdeling KSO beheert de uitgifte van inlogsleutels en het openstellen van de XML-koppeling.

Email: lrp-help@protestantsekerk.nl t.a.v. KSO
Telefoon: de LRP-helpdesk kan u doorverbinden (bereikbaar ma t/m do 9:00-15:00)

Webwinkel PKN

Voor het bestellen van LRP-handleidingen, vensterenveloppen en folders Solidariteitskas

Internet: https://webwinkel.pkn.nl/
Telefoon: 030 880 1880

Team Kerkbalans

Voor materiaal rondom de actie Kerkbalans (enveloppen, folders, promotiemateriaal)

Internet: http://www.kerkbalans.nl
Email: info@kerkbalans.nl
Telefoon: 078 639 3669

Test

U bent per ongeluk op een pagina voor test-doeleinden beland. Ga terug.